Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1997/NHNN-KTTC về hạch toán khoản tiền bổ sung để đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo Nghị định 22/2006/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1997/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1997/NHNN-KTTC
V/v hạch toán khoản tiền bổ sung để đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo NĐ 22/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Để thống nhất hạch toán kế toán khoản tiền cấp bổ sung cho các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là NH nước ngoài) nhằm đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/06/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn như sau:

Việc xử lý nghiệp vụ và hạch toán kế toán phải phân biệt theo 2 trường hợp:

1. Trường hợp NH nước ngoài nhận tiền chuyển bổ sung để tăng mức vốn được cấp theo đơn đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ, vốn được cấp đã được NHNN chấp thuận:

Khi nhận được tiền, kế toán hạch toán tăng vốn Điều lệ: ghi Có tài khoản 601- Vốn Điều lệ.

2. Trường hợp NH nước ngoài nhận tiền chuyển bổ sung để bù đắp khoản lỗ kinh doanh, tăng lợi nhuận chưa phân phối nhằm đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-NHNN bù đắp khoản lỗ kinh doanh:

Khi nhận được tiền, kế toán hạch toán tăng thu nhập: ghi Có tài khoản 79- Thu nhập khác.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN về việc hạch toán khoản tiền bổ sung để đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-NHNN gửi các NH nước ngoài nghiên cứu và thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản hồi về NHNN (Vụ Kế toán - Tài chính) để xem xét, xử lý.

 

 

Nơi nhận:
Như đề gửi;
 PTĐ Trần Minh Tuấn; (để b/cáo)
PTĐ Đặng Thanh Bình; (để b/cáo)
Vụ CNH, TTra; (để phối hợp)
 Lưu VT, KTTC2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1997/NHNN-KTTC về hạch toán khoản tiền bổ sung để đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo Nghị định 22/2006/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.471
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33