Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1996/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục các dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1996/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1996/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục các dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nội vụ;
- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9208/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 03 Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ trong giai đoạn 2006-2010, gồm có:

- Dự án "Hỗ trợ phân tích chính sách tài chính", với tổng kinh phí tài trợ là 3.500.000 USD, Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Nâng cao năng lực cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam", với tổng kinh phí tài trợ là 1.250.000 USD, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì, thực hiện;

- Dự án "Hỗ trợ việc lập các Báo cáo thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (Mục tiêu MDGs) năm 2008 và 2010", với tổng kinh phí tài trợ là 736.000 USD, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện.

2. Vốn đối ứng cho các Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ đề cương các Dự án, Bộ Tài chính, Liên  hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, KG, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1996/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục các dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202