Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1996/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình phát triển ngành nước, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1996/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1996/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Chương trình phát triển ngành nước, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6636/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt danh mục Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ (MFF), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13183/BTC-QLN ngày 01 tháng 10 năm 2010, Bộ Xây dựng tại văn bản số 1759/BXD-HTKT ngày 15 tháng 9 năm 2010, giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7489/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ với nội dung chính nêu tại đề cương chi tiết trình kèm theo văn bản số 7489/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan điều phối chung của chương trình; chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1996/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình phát triển ngành nước, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242