Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1953/NHNN-TD năm 2016 về dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1953/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 28/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/NHNN-TD
V/v dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN;
- Các NHTMCP: Đầu tư và Phát triển; Công thương; Ngoại thương; Đại chúng; Xuất nhập khẩu; Sài Gòn; Tiên Phong; Sài Gòn - Hà Nội; Nam Á; Đông Nam Á; Việt Nam thịnh vượng; Phương Đông; Bưu điện Liên Việt; Việt Nam thương tín; Quốc tế; Quốc dân; Bảo Việt; Á Châu.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 hướng dẫn về quy chế cho vay hỗ trợ nhà ở (Chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng).

Theo quy định tại Điều 2 và 8 Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng tái cấp vốn khi giải ngân hết số tiền (Khoảng 30.000 tỷ đồng) nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 01/06/2013). Ngày 22/3/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trong trường hợp đến 01/6/2016 chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỷ đồng của toàn bộ Chương trình.

Qua theo dõi của Ngân hàng Nhà nước về tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở, đến nay số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên 30.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thực hiện dừng ký hợp đồng tín dụng mới kể từ ngày 31/3/2016 đối với toàn bộ các đối tượng khách hàng của Chương trình quy định tại Điểm a Tiết 2 Khoản 1 Điều 1 Thông tư 32/2014/TT-NHNN. Đồng thời, tập trung giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Thời Điểm dừng giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước sẽ được thông báo tới các ngân hàng bằng văn bản trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi tình hình giải ngân thực tế của Chương trình. Đề nghị các ngân hàng thường xuyên theo dõi tình hình giải ngân của Chương trình được cập nhật trên Mục Chương trình, chính sách tín dụng trọng Điểm tại địa chỉ Website:www.sbv.gov.vn để chủ động trong việc cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các ngân hàng biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến;
- Lưu: VT, Vụ TD, TD3.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1953/NHNN-TD năm 2016 về dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102