Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1943/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về thuế đối với hợp đồng vay vốn nước ngoài

Số hiệu: 1943/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1943/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty quốc tế Hồ Tây 

Trả lời công văn số 06-06/QTHT ngày 10/4/2006 của Công ty Quốc tế Hồ Tây đề nghị hướng dẫn về thuế đối với hợp đồng vay vốn nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm kê khai, khấu trừ và nộp thuế:

Căn cứ quy định tại điểm 2, mục II, phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì “trong phạm vi 15 ngày kể từ khi thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam lập tờ khai, xác định số thuế GTGT và thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp và thực hiện nộp số thuế đã kê khai vào Ngân sách Nhà nước”.

Như vậy, trường hợp Công ty Quốc tế Hồ Tây ký hợp đồng vay vốn nước ngoài thì thời điểm Công ty quốc tế Hồ Tây thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lãi tiền vay của Công ty cho vay nước ngoài là khi thực hiện thanh toán lãi tiền vay cho Công ty cho vay nước ngoài.

2. Về việc chuyển nhượng hợp đồng cho vay:

Căn cứ quy định tại điểm 2, mục II, Phần B và điểm 2, mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty cho vay nước ngoài chuyển nhượng khoản cho vay 61.403.888 USD (giá trị gốc là 48.944.000 USD và lãi lũy kế là 12.459.888 USD) cho công ty nước ngoài khác với giá là 55.000.000 USD và Công ty Quốc tế Hồ Tây phải thanh toán đủ nợ gốc và lãi (61.403.888 USD) cho Công ty nhận chuyển nhượng thì Công ty Quốc tế Hồ Tây phải khấu trừ và nộp thuế TNDN trên lãi tiền vay với thuế suất là 10% khi chi trả lãi tiền vay.

Việc chuyển nhượng khoản cho vay không phát sinh lãi nên Công ty chuyển nhượng không phải nộp thuế tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Quốc tế Hồ Tây biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1943/TCT-ĐTNN ngày 02/06/2006 của Tổng Cục thuế về thuế đối với hợp đồng vay vốn nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250