Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 157/CP-QHQT về việc gia hạn Hiệp định vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) "Cải tạo lưới điện 3 thành phố Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định" do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 157/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 157/CP-QHQT
V/v: Gia hạn Hiệp định vay vốn ADB "Cải tạo lưới điện 3 thành phố Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định"

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Công nghiệp
- UBND Thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Nam Định

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 551 BKH/KTĐN ngày 27 tháng 1 năm 2000) và của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (các công văn số 7743 EVN/HTQT ngày 21/12/1999 và 156 EVN/HTQT ngày 12/1/2000); ý kiến của Bộ Công nghiệp (công văn số 5492/CV-KHĐT ngày 29 tháng 12 năm 1999), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Cải tạo lưới điện 3 thành phố Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định" vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) đến 30/6/2001 và thời hạn hiệu lực khoản vay đến 31/12/2001.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục gia hạn cần thiết với ADB; Bộ Tài chính gia hạn Thỏa thuận vay lại đã ký giữa Bộ Tài chính và Tổng công ty điện lực.

3. Giao Bộ Công nghiệp và và Tổng công ty Điện lực Việt nam khẩn trương xử lý dứt điểm kết qủa đấu thầu và trao thầu các hợp đồng F2 (máy biến thế phân phối), 2G2 (Thiết bị trạm) và 212 (Hòm công tơ) trong thời hạn sớm nhất, báo cáo kết qủa xử lý lên Thủ tướng Chính phủ chậm nhất là 31/03/2000. Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt nam, UBND thành phố Hà nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ thời gian thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu của dự án này.

4. UBND thành phố Hà nội khẩn trương có các biện pháp cụ thể, xúc tiến bàn giao địa điểm thực hiện dư án cho Tổng công ty Điện lực Việt nam trong thời gian sớm nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTg Phan Văn Khải (để báo cáo),
- PTTg Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Mạnh Cầm,
- VPCP:BTCN, PCN Nguyễn Tôn, các Vụ CN, TH,
- Lưu QHQT (2), TTBC, VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 157/CP-QHQT về việc gia hạn Hiệp định vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) "Cải tạo lưới điện 3 thành phố Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định" do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110