Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1520/TTg-KTN về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1520/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/TTg-KTN
V/v: Tháo gỡ vướng mắc trong việc chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5874/BKH-KTCN ngày 13 tháng 8 năm 2008), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 7847/NHNN-QLNH ngày 27 tháng 8 năm 2008), Bộ Công Thương (công văn số 7602/BCT-NL ngày 28 tháng 8 năm 2008) về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động dầu khí, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các đơn vị Điều hành dự án do PVEP thành lập để thay mặt PVEP thực hiện dự án dầu khí ở nước ngoài được chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động dầu khí trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho PVEP và hợp đồng Điều hành ký giữa PVEP và các đơn vị Điều hành dự án.

2. Đối với giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vượt không quá 30% hạn mức đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư và giao dịch chuyển tiền để trả thuế theo quy định trong hợp đồng dầu khí, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1520/TTg-KTN về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180