Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14332/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 24/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 14332/BTC-CST
V/v: thuế TNDN đối với trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Chi nhánh Ngân hàng HSBC Tp. Hồ Chí Minh.
(Cao Ốc Metropolitan 235, Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn đề ngày 12/09/2007 của Chi nhánh Ngân hàng HSBC Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là HSBC Việt Nam) hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng do HSBC Việt Nam phát hành cho HSBC Hồng Kông, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BT ngày 10/8/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán quy định tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài, không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam (không hiện diện tại Việt Nam) nhưng có mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thực hiện nộp thuế TNDN theo phương thức khoán, cụ thể như sau: ''Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tại thời điểm nhận lãi''.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp HSBC Hồng Kông là tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam mua trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng do HSBC Việt Nam phát hành thì HSBC Hồng Kông có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1 Thông tư số 72/2006/TT-BTC nêu trên. HSBC Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN thay cho HSBC Hồng Kông theo hướng dẫn tại điểm 3 Thông tư này.

Bộ Tài chính thông báo để HSBC Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Pháp chế
- Vụ TCNH;
- Lưu: VT, CST.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14332/BTC-CST ngày 24/10/2007 về việc thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97