Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1418/TTg-QHQT về chủ trương tiếp nhận Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1418/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/TTg-QHQT
V/v chủ trương tiếp nhận Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của WB.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên (công văn số 962/UBND-CN ngày 03 tháng 7 năm 2011), Bắc Kạn (công văn số 31/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011), Thái Nguyên (công văn số 1191/UBND-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2011), Cao Bằng (công văn số 1388/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4778/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 7 năm 2011), của Bộ Xây dựng (công văn số 1367/BXD-PTĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc tiếp nhận Dự án "Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc", triển khai tại các tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng và Thái Nguyên, ưu tiên sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) trong giai đoạn 2012-2014, với tổng vốn vay khoảng 250 triệu USD, như kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu tại các văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với WB và các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ hướng dẫn các tỉnh trên khẩn trương hoàn thiện Đề cương Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục theo quy định hiện hành;

- Thông báo chính thức cho phía WB biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1418/TTg-QHQT về chủ trương tiếp nhận Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35