Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1410/TCT-ĐTNN về việc lãi tiền vay khi chủ đầu tư chưa góp đủ vốn pháp định và phân bổ chi phí quản lý từ Công ty ở ngoài Việt Nam do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 1410/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1410/TCT-ĐTNN
V/v: Hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 53/CT-TTHT ngày 08/3/2006 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc lãi tiền vay khi chủ đầu tư chưa góp đủ vốn pháp định và phân bổ chi phí quản lý từ Công ty ở ngoài Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điểm 2, Điều 23 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ về việc: Nhà đầu tư nước ngoài phải htực hiện việc góp đủ vốn pháp định theo tiến độ đã quy định; Căn cứ quy định tại Điểm 7, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính: “Các khoản chi phí phải trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế”. Cục thuế cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp danh mục các khoản góp vốn pháp định và thời hạn góp vốn pháp định đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư (Luận chứng kinh tế kỹ thuật) để kiểm tra, xem xét cụ thể.

Trường hợp vốn vay để bổ sung vốn pháp định trong khi chưa góp đủ vốn pháp định thì lại tiền vay không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế. Trường hợp vốn vay để bổ sung vốn lưu động không thuộc vốn pháp định thì khoản lãi vay của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay được tính vào chi phí hợp lý.

2. Căn cứ Điểm 13, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên thì công ty ở nước ngoài chỉ được phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho cơ sở thường trú tại Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn ĐTTNN tại Việt Nam là đối tượng cư trú tại Việt Nam, không phải là cơ sở thường trú của công ty nước ngoài tại Việt Nam, vì vậy không được tính vào chi phí các khoản chi phí phân bổ từ công ty nước ngoài là chủ đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1410/TCT-ĐTNN về việc lãi tiền vay khi chủ đầu tư chưa góp đủ vốn pháp định và phân bổ chi phí quản lý từ Công ty ở ngoài Việt Nam do Tổng Cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182