Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng tại Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 14/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Bùi Văn Lịch
Ngày ban hành: 03/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Phúc đáp Công văn số 308/BDT-CSDT ngày 06/12/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị hướng dẫn rõ nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi tại Thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 3, điều 3 Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi tại Quyết định 2085/QĐ-TTg thực hiện phương thực cho vay theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; căn cứ vào điểm c, mục 21, văn bản số 2925/NHCS-TDNN ngày 03/7/2017 của Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2020. Đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng thụ chính sách vay vốn nhưng đang có dư nợ vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thì có thể được vay vốn chương trình này nhưng tổng dư nợ 02 chương trình sau khi thực hiện cho vay không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng với hộ nghèo từng thời kỳ. Vì vậy, nếu hộ nghèo đã vay tại các chương trình, chính sách khác áp dụng đối với hộ nghèo với tổng dư nợ bằng mức tối đa áp dụng đối với hộ nghèo thì không được vay vốn chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg .

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT(b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Bùi Văn Lịch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng tại Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.300
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41