Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1366/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
******

Số: 1366/TTg-KTTH

V/v ứng trước kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2008 cho tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11800/BTC-NSNN ngày 04 tháng 9 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6679BKH/KHGDTN&MT ngày 14 tháng 9 năm 2007 về việc ứng trước dự toán chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2008 cho tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước dự toán chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2008 là 26,5 tỉ đồng cho tỉnh Phú Thọ để xây dựng cơ sở vật chất trong các trường học, phục vụ tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII, năm 2008 tại tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2008 để thu hồi số vốn tạm ứng trên./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;

Thủ tướng, các Phó TT: Nguyễn Sinh Hùng,

Nguyễn Thiện Nhân;

VPCP: BTCN, các PCN: Ngyuyễn Quốc Huy,

Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ KG;

Lưu: Văn thư, KTTH (3b) (Nguyện 17)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1366/TTg-KTTH ngày 24/09/2007 về việc ứng trước kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2008 cho tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!