Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1355/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng Mê Công - giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1355/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 04/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1355/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục DA Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng Mê Công - giai đoạn 2, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4995/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 7 năm 2010 về việc phê duyệt danh mục dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Công - giai đoạn 2” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5851/BTC-QLN ngày 11 tháng 5 năm 2010; giải trình của Bộ Y tế tại văn bản số 4488/BYT-KH-TC ngày 8 tháng 7 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Công - giai đoạn 2” với tổng kinh phí là 30 triệu USD, trong đó vay ADB là 27 triệu USD với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các hoạt động của dự án để tránh trùng lặp và phát huy, kế thừa kết quả các dự án đang triển khai, bảo đảm hiệu quả đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).   

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1355/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng Mê Công - giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117