Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1345/NHNN-KTTC về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1345/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 15/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1345/NHNN-KTTC
V/v: Hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
- Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh
- Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng
- Cục Phát hành và Kho quỹ
- Cục Quản trị NHNN
- Tạp chí Ngân hàng
- Thời báo Ngân hàng
- Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế
- Ban Quản lý công trình xây dựng
- Trung tâm Thông tin Tín dụng

 

- Căn cứ Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 183/2000/QĐ-NHNN2 ngày 14/6/2000 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 225/2001/QĐ-NHNN ngày 23/3/2001 của Thống đốc NHNN về việc huỷ bỏ Bảng cân đối tài chính của NHNN ban hành kèm theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998;
- Căn cứ Quyết định số 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán NHNN ban hành kèm theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17-12-1998;
- Căn cứ Quyết định số 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi và bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN ban hành kèm theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17-12-1998 của Thống đốc NHNN;
- Căn cứ Quyết định số 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN;
- Căn cứ Quyết định số 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN;
- Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998, Quyết định số 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002, Quyết định số 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002, Quyết định số 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003, Quyết định số 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003 của Thống đốc NHNN,

Để thực hiện Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/3/2007, Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn như sau:

1. Để giúp cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng và thực hiện "Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước", Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hệ thống hoá toàn bộ các quyết định hiện hành có liên quan, tạo thành một Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước thống nhất (Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước sau Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN). Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước được hệ thống hóa gồm 3 phần:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

II- HỆ THỐNG TÀI KẾ TOÁN

III- NỘI DUNG HẠCH TOÁN CÁC TÀI KHOẢN

Hệ thống tài khoản này sẽ làm cơ sở hạch toán, báo cáo kế toán cho các đơn vị kế toán Ngân hàng Nhà nước (đính kèm Công văn này) kể từ ngày 01/3/2007.

Ngoài ra, do sơ xuất trong quá trình tập hợp “Bản danh mục Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước” phụ lục kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN (bản danh mục này chỉ có tính chất tham khảo, không phải pháp quy), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chính lại như sau:

- Hủy bỏ tài khoản 306 “TSCĐ của chương trình, dự án”, tài khoản 307 “Hao mòn tài sản cố định của chương trình, dự án” và các tài khoản cấp III của hai tài khoản này;

- Số hiệu tài khoản 2293 “Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước” sửa lại thành 2294;

- Số hiệu tài khoản 433 “Tiền gửi của các tổ chức tài chính quốc tế khác” sửa lại thành 434;

- Số hiệu tài khoản 8053 “Chi khác về dịch vụ thanh toán, thông tin” sửa lại thành 8059;

- Số hiệu tài khoản 8253 “Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ” sửa lại thành 8259;

2. Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn việc chuyển số liệu kế toán từ các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán cũ (ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 và 06 Quyết định sửa đổi, bổ sung của Thống đốc NHNN trước đây) sang các tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước đã được hệ thống hóa lại (Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước sau Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN) tại Mục IV- Hướng dẫn việc chuyển đổi số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước bàn hành kèm theo công văn này.

 

 

Nơi nhận:        
- Như đề gửi;
- PTĐ Vũ Thị Liên (để báo cáo)
- Vụ Tổng kiểm soát (để phối hợp)
- Lưu Vụ KTTC.

TL.THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1345/NHNN-KTTC về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.505

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227