Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1338/TTg-KTN phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1338/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338/TTg-KTN
V/v phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại công văn số 2511/UBND-ĐN ngày 15 tháng 8 năm 2012, về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, tái định cư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phát triển các đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Tây Ninh chỉ đạo và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị ảnh hưởng của Dự án theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1338/TTg-KTN phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122