Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12833/NHNN-KTTC hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu “Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các khoản lỗ luỹ kế” khi tính vốn tự có do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 12833/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 04/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12833/NHNN-KTTC
V/v hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu “Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các Khoản lỗ luỹ kế” khi tính vốn tự có

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Tiếp theo Công văn số 11331/NHNN-KTTC ngày 22/10/2007 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc hướng dẫn nguồn số liệu lấy từ Bảng Cân đối tài Khoản kế toán (BCĐTKKT) khi tính vốn tự có đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), để thống nhất cách lấy số liệu từ Bảng cân đối tài Khoản kế toán khi tính vốn tự có đối với các TCTD của chỉ tiêu số 5“Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các Khoản lỗ luỹ kế” Mục IV- Các Khoản phải trừ khỏi vốn tự có, NHNN hướng dẫn như sau:

+ Số liệu tại thời Điểm cuối năm tài chính của “Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các Khoản lỗ luỹ kế” trên BCĐTKKT (BCĐTKKT sau khi kết chuyển các tài Khoản thu nhập, chi phí) được lấy là: Dư Nợ TK 691- Lợi nhuận năm nay và Dư Nợ TK 692- Lợi nhuận năm trước(bao gồm cả lỗ luỹ kế từ các năm trước).

+ Số liệu tại thời Điểm trong năm tài chính của “Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các Khoản lỗ luỹ kế” trên BCĐTKKT được lấy là: Dư Nợ TK 692- Lợi nhuận năm trước (bao gồm cả lỗ luỹ kế từ các năm trước) và chênh lệch âm của chỉ tiêu (tài Khoản loại 7- Thu nhập trừ (-) tài Khoản loại 8- Chi phí).

Lưu ý: Trường hợp số liệu đã được kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập thì lấy theo số liệu đã xác định qua kiểm toán.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN về việc lấy số liệu chỉ tiêu 5“Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các Khoản lỗ luỹ kế” Mục IV- Các Khoản phải trừ khỏi vốn tự có, Công văn số 11331/NHNN-KTTC ngày 22/10/2007 của NHNN về việc hướng dẫn nguồn số liệu lấy từ BCĐTKKT khi tính vốn tự có đối với các TCTD gửi các TCTD nghiên cứu và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về NHNN (Vụ Kế toán -Tài chính) để xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Ban lãnh đạo NHNN(để b/c);
- NHNN chi nhánh tỉnh,thành phố;
- Các Vụ: CNH,Ttra NHNN;
- Lưu VP, KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ TOÁN - TÀICHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12833/NHNN-KTTC hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu “Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các khoản lỗ luỹ kế” khi tính vốn tự có do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.215
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76