Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1212/TTg-KTTH năm 2005 xử lý vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1212/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 1212/TTg-KTTH
V/v: Xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội

Hà Nội , ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 9316/BTC-TCNH ngày 22 tháng 7 năm 2005), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn 4360BKH/TCTT ngày 30 tháng 6 năm 2005) về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cấp bù bổ sung chênh lệch lãi suất cho vay 2005 cho Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền là 318,5 tỷ đồng.

Giao Bộ Tài chính ứng trước số tiền nêu trên cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai kế hoạch cho vay trong những tháng cuối năm 2005. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Bộ Tài chính xử lý cụ thể nguồn cấp bù bổ sung nêu trên từ nguồn tăng thu hoặc dự phòng ngân sách Trung ương năm 2005; số còn thiếu (nếu có), bố trí tiếp trong kế hoạch ngân sách năm 2006 cùng với số phát sinh của kế hoạch năm 2006.

2. Cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội được Điều chỉnh tăng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cụ thể như sau:

- Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là 0,65% tháng. Riêng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo ở vùng III và các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa là 0,6%/tháng.

- Lãi suất cho vay các tổ chức sản xuất của thương binh, người tàn tật thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm là 0,5%/tháng.

- Lãi suất cho vay làm nhà vượt lũ đồng bằng song Cửu Long thực hiện theo quy định hiện hành.

Mức lãi suất mới nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đối với những Khoản cho vay mới của Ngân hàng chính sách xã hội. Các Khoản đã vay theo hợp đồng tín dụng cũ vẫn giữ nguyên mức lãi suất cho vay cũ cho đến khi thu hồi hết nợ.

3. Chỉ tiêu kế hoạch hàng năm giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ bao gồm: chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trong đó, có chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng chương trình cho vay), chỉ tiêu mức vốn cho một số chương trình Mục tiêu cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay.

Việc giao chỉ tiêu về quản lý sẽ xem xét sau khi tổng kết 3 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và sửa đổi cơ chế quản lý tài chính cho ngân hàng.

4. Giao Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết 3 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội. Trên cơ sở đó, đề xuất các các biện pháp nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách và xây dựng kế hoạch hoạt động cho 5 năm tới (2006 - 2010), báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; Các Phó TTg
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Vụ TH;
- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1212/TTg-KTTH năm 2005 xử lý vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15