Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1141/NHNN-KTTC về việc hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1141/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 05/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1141/NHNN-KTTC
V/v: Hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu

Phúc đáp Công văn số 45/NHNN-BAL5 ngày 17/01/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội và tiền hoa hồng đặt báo quý I/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Hạch toán tiền hoa hồng đặt báo hàng quý

Theo quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02 - Hàng tồn kho và Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc hạch toán tiền hoa hồng đặt báo hàng quý được thực hiện như sau:

Trường hợp trên hóa đơn bán hàng không phản ánh tiền hoa hồng đặt báo, đơn vị căn cứ vào hóa đơn bán hàng hạch toán chi phí đặt báo vào tài khoản 839 “Các khoản chi phí quản lý khác”. Đồng thời căn cứ vào chứng từ chi tiền hoa hồng đặt báo của người bán để hạch toán vào tài khoản tài khoản 799 “Các khoản thu khác”.

Trường hợp trên hóa đơn bán hàng đã phản ánh tiền hoa hồng đặt báo, đơn vị căn cứ vào hóa đơn bán hàng hạch toán tổng giá thanh toán (bao gồm tiền hoa hồng) vào tài khoản 839 “Các khoản chi phí quản lý khác”, tiền hoa hồng đặt báo được hạch toán giảm chi tài khoản tài khoản 839 “Các khoản chi phí quản lý khác”.

2. Hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội

Khoản tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội là khoản thu phát sinh không thường xuyên, căn cứ vào tính chất nghiệp vụ Đơn vị hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội vào tài khoản 799 “Các khoản thu khác”.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội và tiền hoa hồng đặt báo quý I/2007, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thực hiện đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu VP; KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1141/NHNN-KTTC về việc hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240