Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1096/BNN-HTQT sửa đổi Hiệp định Viện trợ Tín thác Quỹ Môi trường toàn cầu số 53397-VN của dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” do Ngân hàng Thế giới cho vay vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1096/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1096/BNN-HTQT
V/v: Sửa đổi Hiệp định Viện trợ Tín thác Quỹ Môi trường toàn cầu số 53397-VN của dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” do WB cho vay vốn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004. Các Hiệp định của dự án được ký kết ngày 04/4/2005 và có hiệu lực từ ngày 04/8/2005, trong đó Hiệp định Viện trợ Tín thác Quỹ Môi trường Toàn cầu số 53397-VN tài trợ 9 triệu USD cho hợp phần Rừng đặc dụng. Ngày 8/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 342/TTg-QHQT cho phép điều chỉnh và gia hạn ngày đóng tài khoản của Hiệp định Viện trợ 53397-VN đến ngày 31/3/2013.

Trong quá trình thực hiện, khoản tài trợ dự kiến là 1,2 triệu USD của Quỹ Tín thác Lâm nhgiệp (TFF) cho hợp phần rừng đặc dụng đã không được ký kết do thủ tục nội bộ của Ngân hàng Thế giới (WB) quá phức tạp và thời gian triển khai hoạt động của hợp phần này không còn nhiều. Để các hoạt động được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị WB cho điều chỉnh kinh phí là 230.000 USD giữa hạng mục dịch vụ tư vấn và chi phí các hoạt động gia tăng theo phần C của dự án. Ngày 6/3/2012, WB đã có thư không phản đối về việc điều chỉnh kinh phí giữa các hạng mục này (tài liệu kèm theo).

Vì vậy Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất phân bổ lại nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục của Hiệp định Viện trợ Tín thác Quỹ Môi trường Toàn cầu số 53397-VN như sau:

STT

Hạng mục

Vốn phân bổ theo Hiệp định sửa đổi (USD)

Đề xuất cơ cấu lại (USD)

Tỷ lệ % chi tiêu được tài trợ

1

Các khoản tài trợ nhỏ theo phần C.1 của dự án

6.800.000

6.800.000

100%

2

Hàng hóa, bao gồm cả xe cộ, theo phần C của dự án

100.000

100.000

90%

3

Xây lắp theo phần C của dự án

30.000

30.000

90%

4

Đào tạo, hội thảo và thăm quan học tập nước ngoài theo phần C của dự án

850.000

850.000

100%

5

Chi phí các hoạt động gia tăng theo phần C của dự án

790.000

560.000

90%

6

Dịch vụ tư vấn

430.000

660.000

100%

 

TỔNG

9.000.000

9.000.000

 

Bộ Nông nghiệp và PTNN nhận thấy việc tái phân bổ lại nguồn vốn đầu tư giữa các hạng mục giải ngân của Hiệp định Viện trợ Tín thác Quỹ Môi trường Toàn cầu số 53397-VN là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho dự án, góp phần củng cố các kết quả đã đạt được và đẩy mạnh quản lý và bảo vệ các khu rừng đặc dụng của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giải quyết các thủ tục cần thiết để gia hạn, điều chỉnh phân bổ nguồn vốn cho dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Ban QL các dự án lâm nghiệp;
- Lưu VT, HTQT (BMB-07).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1096/BNN-HTQT sửa đổi Hiệp định Viện trợ Tín thác Quỹ Môi trường toàn cầu số 53397-VN của dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” do Ngân hàng Thế giới cho vay vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29