Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ năm 2012 thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1039/BTP-ĐKGDBĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 14/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/BTP-ĐKGDBĐ
V/v triển khai thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 05/2012/NĐ-CP). Nghị định số 05/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012. Do vậy, để kịp thời triển khai quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Ủy ban kịp thời chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Rà soát, loại bỏ “bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký” trong hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 05/2012/NĐ-CP.

2. Chấm dứt việc ủy quyền của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho cán bộ địa chính xã thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kể từ ngày Nghị định số 05/2012/NĐ-CP có hiệu lực.

3. Hướng dẫn các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của Nghị định số 05/2012/NĐ-CP.

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện nhằm triển khai quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ năm 2012 thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.704

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140