Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1027/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1027/VPCP-KTTH
V/v Điều lệ tổ chức và hoạt động của BHTGVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Bộ Nội vụ tại các văn bản: số 3134/TTr-BNV ngày 24 tháng 9 năm 2009, số 704/BNV-TCBC ngày 16 tháng 3 năm 2010, ý kiến của Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp ngày 16 tháng 02 năm 2011 về Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

2. Nội dung sửa đổi các văn bản nêu trên theo hướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện công tác cán bộ đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tính độc lập tương đối trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, TKBT, TCCV, PL,
KNTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) MCường 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1027/VPCP-KTTH ngày 22/02/2011 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.692

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228