Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5931/BTC-TCHQ về thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5931/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5931/BTC-TCHQ
V/v Thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.
(D8, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 165/CVKS ngày 08/01/2008 của Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel về việc miễn thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH45; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp của Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép điều chỉnh số 411/GPĐC3 ngày 01/10/2003 nhập khẩu 65 máy trò chơi điện tử có thưởng; Công ty đã nhập khẩu miễn thuế 60 máy theo công văn số 3929/TM-XNK ngày 13/8/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), thì Công ty được nhập khẩu miễn thuế 05 máy trò chơi điện tử còn lại theo Giấy phép điều chỉnh số 411/GPĐC3 nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5931/BTC-TCHQ ngày 22/05/2008 về thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248