Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6458/TCHQ-KTTT về việc tham gia vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 170/2003/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6458/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6458/TCHQ-KTTT
V/v tham gia vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 170/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị của Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính ngày 26/10/2009 yêu cầu tham gia vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Quyết định số 116/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Qua nghiên cứu bản dự thảo, Tổng cục Hải quan cơ bản nhất trí nội dung bản dự thảo. Do thông tư không liên quan trực tiếp nhiều đến lĩnh vực Hải quan, vì vậy Tổng cục Hải quan chỉ tham gia ý kiến liên quan sau:

Tại “phương án giá” đối với hàng nhập khẩu có các tiêu thức:

1. Giá nhập khẩu

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Việt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có) …

Các tiêu thức trên liên quan đến giá nhập khẩu và tỷ giá, vì vậy đề nghị làm rõ:

- Giá nhập khẩu phải là giá nằm trong hồ sơ hàng nhập khẩu đã được cơ quan chức năng quy định (cơ quan hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu), tránh tình trạng do doanh nghiệp tự kê khai không đúng thực tế giá nhập khẩu.

- Tỷ giá là tỷ giá tại thời điểm hàng hóa nhập khẩu để thống nhất cách tính, tình trạng hàng hóa nhập khẩu quá lâu mới làm phương án giá trong điều kiện tỷ giá có thay đổi lớn.

Tổng cục Hải quan xin tham gia một số ý kiến để Quý Cục tổng hợp để xuất trình Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6458/TCHQ-KTTT về việc tham gia vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 170/2003/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234