Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1662TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1662 TCT/PCCS
V/v chính sách thuế đối với dịch vụ uỷ thác, bảo hành, bảo trì sản phẩm

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Thời báo kinh tế Việt Nam

Trả lời công văn số 89/CV-TBKT ngày 11 tháng 05 năm 2004 của Thời báo kinh tế Việt Nam về hạch toán, xuất hoá đơn và các khoản thuế phải nộp đối với dịch vị uỷ thác bảo hành, bảo trì sản phẩm cho một hãng thiết bị của nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1, phần II, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN có quy định: “Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thi các khoản tiền thu được từ việc cung cấp dịch vụ uỷ thác bảo hành, bảo trì sản phẩm sẽ được hạch toán vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. Đồng thời, cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế GTGT đối với doanh thu thì hoạt động bảo hành, bảo trì sản phẩm với cơ quan thuế địa phương.

2. Về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hành sửa chữa sản phẩm: Tại điểm 3.27 mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định: “Dịch vụ sửa chữa, bảo hành áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Riêng sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí áp dụng thuế suất 5%”.

3. Về hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ: Căn cứ quy định tại Mục IV, phần B, Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính, thì khi xuất hoá đơn cho đối tác nước ngoài, cơ sở kinh doanh phải sử dụng hoá đơn GTGT nếu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu từ thuế; hoặc hoá đơn bán hàng nếu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Thời báo kinh tế được biết để giải đáp thắc mắc của bạn đọc.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1662 TCT/PCCS ngày 07/06/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với dịch vụ uỷ thác, bảo hành, bảo trì sảm phẩm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!