Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 989/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu của hàng hóa gia công xuất khẩu

Số hiệu: 989/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 989/TCT-DNNN
V/v: Xác định doanh thu của hàng hóa gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 554/CT-TTr1 ngày 14/2/2006, công văn số 4730/CT-TTr1 ngày 20/12/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đề nghị hướng dẫn xác định doanh thu của hàng hóa gia công xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 4730/CT-TTr1 của Cục thuế nêu không rõ ràng, đầy đủ theo từng nội dung cụ thể nên Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/10/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT: Đối với hàng hóa gia công, giá tính thuế GTGT là giá gia công chưa có thuế GTGT bao gồm tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác để gia công.

Trường hợp Cục thuế nêu có sự chênh lệch về giá trị giữa hóa đơn GTGT với tờ khai hải quan thì Cục thuế kiểm tra xác định rõ nguyên nhân chênh lệch và xác định doanh thu tính thuế GTGT theo nguyên tắc trên.

2. Theo báo cáo của Cục thuế thì có một số nguyên phụ kiện gia công, bên gia công khi xuất trả hàng gia công có ghi trên tờ khai hải quan nhưng không thể hiện trên hợp đồng gia công và cũng không phải do bên gia công cung cấp cho bên đưa gia công (bên gia công ở nước ngoài nhưng giao nguyên phụ liệu đến kho của bên nhận gia công, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp) thì Cục thuế kiểm tra xác định rõ:

+ Nếu nguyên phụ liệu do bên nhận gia công mua để cung cấp cho bên đưa gia công thì phải thể hiện rõ trên hợp đồng và phải hạch toán doanh thu, chi phí và tính thuế theo đúng quy định.

+ Trường hợp nguyên phụ liệu do phía nước ngoài nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam sau đó giao cho bên đưa gia công, chi phí nguyên phụ kiện không tính trong giá gia công thì bên gia công không tính vào doanh thu, không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với chi phí nguyên phụ liệu do bên gia công cung cấp không nằm trong giá gia công.

Đối với các hàng hóa, nguyên phụ liệu Công ty nhập vào để sản xuất gia công yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, xác định rõ các căn cứ chứng từ khi thanh tra, kiểm tra để có căn cứ xử lý cụ thể đúng chế độ quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 989/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu của hàng hóa gia công xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202