Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 975/TCHQ-GSQL về việc phối hợp thực hiện Thông báo số 0289/TM-DM của Bộ Thương mại hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 975/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 975/TCHQ-GSQL
V/v: phối hợp thực hiện Thông báo số 0289/TM-DM của Bộ TM

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 03/3/2005, Bộ Thương mại có Thông báo số 0289/TM-DM hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cục Hải quan sao gửi kèm theo công văn này văn bản Thông báo số 0289/TM-DM nêu trên và hướng dẫn một số điểm liên quan đến Hải quan như sau:

1. Theo quy định Thông báo trên, trong bộ hồ sơ của doanh nghiệp nộp xin cấp phép xuất khẩu có tờ khai hải quan hàng xuất khẩu đã xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu.

Theo phản ánh của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thì hiện tại các doanh nghiệp phía Bắc xuất hàng qua cửa khẩu cảng Hải Phòng chưa nhận được ngay tờ khai xuất khẩu có xác nhận thực xuất của Hải quan để làm thủ tục cấp C/O, visa mà thường sau 14 đến 20 ngày sau khi làm thủ tục hải quan doanh nghiệp mới nhận được tờ khai này. Vì vậy, lãnh đạo Cục Hải quan Hải phòng cần kiểm tra việc thực hiện xác nhận thực chất và trả tờ khai hải quan đã xác nhận thực xuất cho doanh nghiệp của Hải quan các cửa khẩu trực thuộc Cục, nếu việc chậm trễ này do lỗi của Hải quan cửa khẩu thì phải chấn chỉnh ngay.

2. Hải quan các tỉnh, thành phố phải thực hiện đúng việc lấy mẫu lưu nguyên liệu gia công theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đặc biệt là mẫu lưu nguyên liệu vải, để doanh nghiệp xuất trình cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu như quy định tại Điểm 5.b Thông báo số 0289/TM-DM trên đây.

3. Việc thông báo các lô hàng bán thành phẩm dệt may nhập khẩu vào Việt Nam lắp ráp để xuất khẩu, Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo Điểm 5.e Thông báo số 0289/TM-DM trên đây; các tiêu chí thống kê để thông báo thực hiện như hướng dẫn tại Điểm 3, công văn số 2989/TCHQ-GSQL ngày 25/6/2003 của Tổng cục Hải quan. Bãi bỏ việc thông báo về Tổng cục Hải quan quy định tại Điểm 3, công văn số 2989/TCHQ-GSQL dẫn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ TM (để phối hợp);
- Phòng TM&CNVN (để phối hợp);
- Lãnh đạo TC
- Lưu VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 975/TCHQ-GSQL về việc phối hợp thực hiện Thông báo số 0289/TM-DM của Bộ Thương mại hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163