Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 962/GSQL-GQ2 năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 962/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 26/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam.
(Đ/c: D10/89Q Quốc lộ 1A, Tân Tạo, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số PYV0815/XNK ngày 04/8/2015 của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì máy vi tính, máy tính xách tay mới 100% không phải xin giấy phép nhập khẩu.

2. Hàng hóa đã nhập khẩu theo loại hình ưu đãi đầu tư miễn thuế được thanh lý nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), về thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp bị thất lạc chứng từ, tờ khai thì Công ty có thể đề nghị sao lưu tờ khai hải quan nhập khẩu (bản lưu của cơ quan hải quan) tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

3. Việc dán nhãn năng lượng được quy định cụ thể tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện. Trường hợp vướng mắc về thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, đề nghị Công ty phản ánh với Bộ Công Thương để được hướng dẫn, xử lý.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 962/GSQL-GQ2 năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239