Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 949/GSQL-TH năm 2013 về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 949/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 949/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời các công văn số 3050/HQHCM-GSQL đề ngày 6/9/2013, 3002/HQHCM-GSQL đề ngày 30/8/2013 và 2920/HQHCM-GSQL đề ngày 23/8/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ một số C/O mẫu D, E, AANZ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến các C/O mẫu D:

- Ngày 14/8/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4738/TCHQ-GSQL thông báo danh sách mới cập nhật, thay thế cho toàn bộ danh sách mẫu dấu, chữ ký của Philippines được thông báo trước đó. Qua kiểm tra lại danh sách mẫu dấu, chữ ký nêu trên thấy không có tên và chữ ký của người ký trên C/O mẫu D số 13-079. Do vậy, đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định.

- Đối với C/O mẫu D số tham chiếu ID2013-0128778 ngày 29/6/2013: số và ngày phát hành hóa đơn thương mại ghi trên C/O phù hợp với số và ngày hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan và trong trường hợp cơ quan hải quan không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ hàng hóa thì chấp nhận C/O để hưởng ưu đãi đặc biệt. Việc khai sai ngày hóa đơn thương mại và hợp đồng trên tờ khai hải quan, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn công ty khai báo bổ sung theo quy định của Điều 12, Phần I, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và Điều 10, Chương II, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

2. Vướng mắc liên quan đến các C/O mẫu AANZ:

Đối với 04 C/O số tham chiếu AANZ số 576009 ngày 24/6/2013; 220616 ngày 2/7/2013, 583099 ngày 09/8/2013 và 107438 ngày 31/1/2013, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Úc - Newzealand và thông báo khi có kết quả;

3. Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E số E13470ZC37520194 ngày 30/6/2013 đề cập tại công văn số 2920/HQHCM-GSQL: chữ ký trên C/O không có trong danh sách chữ ký mẫu đang được lưu giữ. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục từ chối theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 949/GSQL-TH năm 2013 về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236