Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 947/GSQL-GQ2 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu hóa chất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 947/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/GSQL-GQ2
V/v thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Wiha Việt Nam.
(Đ/c: KCN Sông Công 1, Phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2207/CVHQ ngày 6/8/2015 của Công ty TNHH Wiha Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hóa chất. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng khí Propan không thuộc đối tượng cấm nhập khẩu. Việc nhập khẩu khí Propan phải thực hiện theo quy định của Luật Hóa chất, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ.

Căn cứ phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 của Chính phủ thì mặt hàng khí Propan thuộc danh mục hóa chất phải khai báo. Việc khai báo hóa chất thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương.

2. Về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Phần II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hóa khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.”

Căn cứ các quy định trên, Công ty TNHH Wiha Việt Nam được nhập khẩu hàng hóa phù hợp với nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp.

Thủ tục hải quan đối hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Wiha Việt Nam biết, trường hợp phát sinh vướng mắc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 947/GSQL-GQ2 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu hóa chất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.804

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89