Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9460/VPCP-KTTH về phí chứng nhận chất lượng đối với hàng nông sản xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9460/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9460/VPCP-KTTH
V/v các loại phí chứng nhận chất lượng đối với hàng nông sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3802/BNN-TC ngày 06 tháng 11 năm 2012 về các loại phí chứng nhận chất lượng đối với hàng nông sản xuất khẩu; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Hệ thống hóa các loại chứng nhận chất lượng hàng hóa theo từng ngành hàng, mặt hàng mà Việt Nam (các tổ chức xuất khẩu) bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của các tổ chức, thị trường nhập khẩu; phối hợp với các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông và chính quyền các cấp phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn cho người nông dân, người sản xuất về sự cần thiết, lợi ích đối với việc sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nếu đáp ứng các yêu cầu chứng nhận chất lượng này cũng như những khó khăn, bất lợi khi xuất khẩu sản phẩm không đáp ứng những yêu cầu này.

2. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chứng nhận VietGAP để bảo đảm mức phí chứng nhận thấp nhất cho người nông dân, người sản xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9460/VPCP-KTTH về phí chứng nhận chất lượng đối với hàng nông sản xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168