Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10110/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10110/VPCP-KTN
V/v xử lý thông tin về chất lượng hàng nông sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

Xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 198/UBND-BC ngày 27 tháng 11 năm 2014 về việc các phương tiện thông tin đại chúng tại Đài Loan đưa tin hàng nông sản của Việt Nam bị nhiễm dioxin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các biện pháp xử thông tin sai về chè và hàng nông sản Việt Nam bị nhiễm dioxin, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè và hàng nông sản sang Đài Loan.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan, tỉnh Lâm Đồng đánh giá, kết luận cụ thể và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về chất lượng chè, hàng nông sản được sản xuất, xuất khẩu từ tỉnh Lâm Đồng cho phía Đài Loan và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan chức năng; Hiệp hội chè Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản chủ động có biện pháp phản hồi với các cơ quan chức trách và các cơ quan truyền thông của Đài Loan trong việc đưa tin không chính xác, thiếu căn cứ về chất lượng chè, hàng nông sản Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền khẳng định về chè, hàng nông sản Việt Nam bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hiệp hội chè Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10110/VPCP-KTN ngày 17/12/2014 xử lý thông tin về chất lượng hàng nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3