Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 941/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 941/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 941/TCHQ-GSQL
v/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ CPC nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh: Gia Lai – Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang

 

Ngày 14/12/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT về việc bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16/10/2006 về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%; ngày 21/12/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia (các Quyết định này Tổng cục đã sao gửi Cục Hải quan các tỉnh trên). Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

1. Đối với việc thực hiện hạn ngạch thuế quan năm 2007:

Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT ngày 14/12/2007 của Bộ Công Thương bổ sung 1.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2007 đối với mặt hàng lá thuốc lá khô tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16/10/2006; lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu bổ sung được thực hiện đến hết ngày 31/3/2008.

Theo báo cáo của Hải quan các địa phương thì đến nay các doanh nghiệp đã nhập khẩu 4050 tấn lá thuốc lá khô có xuất xứ Campuchia. Như vậy, so với tổng lượng ngạch thuế quan đối với lá thuốc lá khô theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16/10/2006 và Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT ngày 14/12/2007 (4000 tấn), đã nhập vượt 50 tấn.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16/10/2006 dừng làm thủ tục nhập khẩu lá thuốc lá khô theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT ngày 14/12/2007 và công văn số 4169/BCT-XNK ngày 19/12/2007 của Bộ Công Thương.

2. Về việc thực hiện hạn ngạch thuế quan năm 2008:

a. Đối với lá thuốc lá khô:

- Những doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan năm 2008, khu nhập khẩu lá thuốc lá khô có xuất xứ Campuchia (có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp) thì làm thủ tục nhập khẩu theo Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công Thương.

- Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thực hiện trừ lùi theo đúng quy định đối với lượng thuốc lá nguyên liệu được phép nhập khẩu trong Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp.

b. Đối với thóc, gạo:

- Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa không yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy phép hạn ngạch thuế quan, nhưng phải có C/O from S do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp.

c. Chế độ báo cáo: Do hiện nay chưa trừ đi lùi tự động được bằng công nghệ thông tin; vì vậy, trước mắt vẫn phải trừ lùi động bằng phương pháp thủ công như sau:

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu của từng tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu fax báo cáo trực tiếp về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý: 04.8725909) hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 011/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công thương (nội dung báo cáo ghi rõ: số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên và lượng hàng nhập khẩu; tên doanh nghiệp nhập khẩu)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK (Bộ Công Thương);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website TCHQ
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 941/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52