Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 938TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin ý kiến chỉ đạo áp mã số thuế hàng hóa đối với mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml"

Số hiệu: 938TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 938TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Trung tâm PTPL miền Nam 

 

Trả lời công văn số 31 CV/TCHQ/PTPLMN ngày 27/2/2006 của Trung tâm PTPL miền Nam đề nghị xin ý kiến chỉ đạo áp mã số thuế hàng hóa đối với mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml" do Công ty Nhật Vũ nhập khẩu, theo tờ khai hải quan số 31910/NK/KD/SB tại Chi cục HQ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm PTPL miền Nam thì mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml" đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế trả lời doanh nghiệp là không thuộc dược phẩm và thiết bị y tế do Bộ Y tế quản lý, Tổng cục đồng ý với đề xuất của Trung tâm PTPL miền Nam phân loại mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml" vào mã số 3306.90.00.

Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm PTPL miền Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 938TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin ý kiến chỉ đạo áp mã số thuế hàng hóa đối với mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210