Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 93/UBDT-KHTC năm 2019 vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 93/UBDT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 28/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/UBDT-KHTC
V/v vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 24/BKHĐT-KTĐN ngày 10/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

1. Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các Ban quản lý Dự án ODA rà soát lại quá trình ký kết các Hiệp định/Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại. Việc thực hiện các Hiệp định/Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại của Ủy ban Dân tộc được triển khai đúng quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam và các đối tác liên quan.

2. Các dự án ODA không hoàn lại của Ủy ban Dân tộc không có hoạt động liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài nên không phát sinh vướng mắc.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 93/UBDT-KHTC năm 2019 vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.740

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250