Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 863/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hợp đồng gia công tồn đọng của Công ty TNHH may Viễn Đông do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 863/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 863/TCHQ-GSQL
v/v: thanh khoản hợp đồng gia công tồn đọng của Cty TNHH may Viễn Đông

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 1276/HQKG-NV ngày 29/10/2007 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo về tình hình nợ thuế và đề xuất phương án để xóa nợ thuế, nợ phạt cho Công ty TNHH may Viễn Đông, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Để giải quyết dứt điểm vụ việc này, không để tồn đọng hợp đồng gia công kéo dài (từ năm 2002 đến nay), Tổng cục nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Kiên Giang tại công văn số 1276/HQKQ-NV ngày 29/10/2007 về 2 biện pháp xử lý đối với Công ty Viễn Đông:

- Nếu biếu tặng cho tổ chức từ thiện: Thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 13, Mục A, Phần III, Thông tư 07/2000/TT-TCHQ ngày 2/10/2000 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành chương III, Nghị định số 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiêu hủy nếu hàng hóa đã hết hạn sử dụng: Thực hiện tiêu hủy như phế liệu, phế phẩm gia công quy định tại Điểm 12, Mục A, Phần III, Thông tư 07/2000/TT-TCHQ ngày 2/10/2000 của Tổng cục Hải quan.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tiến hành xử lý lô hàng trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Kiên Giang biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ kiểm tra thu thuế XNK (phối hợp)
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 863/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hợp đồng gia công tồn đọng của Công ty TNHH may Viễn Đông do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116