Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 860/TCHQ-KTTT năm 2005 về việc xử lý lô hàng dầu nhờn Castrol tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 860/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 860/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý lô hàng dầu nhờn Castrol tồn kho

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2393/HQHP-PNV ngày 29/09/2004 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xin tiêu hủy lô hàng dầu nhờn Castrol tồn kho, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1. Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 28/8/1993, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quy chế kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất, (Ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/12/1998 của Bộ Thương mại); thì: Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất khi hết thời hạn được cơ quan có thẩm quyền cho phép phải tái xuất, trường hợp không tái xuất mà nhập khẩu vào Việt Nam phải được phép của Bộ Thương mại và phải nộp thuế Nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuât (Thời hạn hàng tạm nhập – tái xuất là 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan, được phép gia hạn 3 lần mỗi lần 30 ngày).

2. Trường hợp Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hỏi là dầu nhờn hàng nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhâp, tái xuất nên về nguyên tắc phải tái xuất. Nếu muốn tiêu thụ tại tại thị trường Việt Nam phải được phép của Bộ Thương mại và phải nộp thuế theo quy định. Nếu muốn tiêu hủy phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý về môi trường (theo Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27/12/1993), khi được phép tiêu hủy thì hải quan không thu thuế nhập khẩu. Nếu không đủ hai điều kiện trên thì Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp phải tái xuất số dầu nhờn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP(2)- KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 860/TCHQ-KTTT năm 2005 về việc xử lý lô hàng dầu nhờn Castrol tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196