Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8578/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8578/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8578/VPCP-KTN
V/v tổ chức rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10045/BGTVT-VT ngày 23 tháng 9 năm 2013) về Dự thảo Nghị định của Chính phủ (Dự thảo Nghị định) về đăng ký tàu biển và mua, bán, đóng mới tàu biển, ụ nổi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thiện cơ chế quản lý đối với ụ nổi và các phương tiện, thiết bị chuyên dùng khác hoạt động trên biển: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về mua, bán, đóng mới, đăng kiểm và đăng ký đối với ụ nổi và các phương tiện, thiết bị chuyên dùng khác hoạt động trên biển để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; chưa quy định về mua, bán, đóng mới và đăng ký đối với ụ nổi tại Dự thảo Nghị định lần này.

2. Về quy định liên quan đến vốn nhà nước tại Dự thảo Nghị định: Bộ Giao thông vận tải rà soát các nội dung có liên quan đến sử dụng vốn nhà nước tại các dự án mua, bán, đóng mới tàu bin; hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: PL, TH, TKBT; cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8578/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37