Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8540/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 8540/UBND-NC
V/v: quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công an thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Thương mại, Sở Công nghiệp;
- Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tư pháp;
- Sở Văn hóa và Thông tin;
- Uỷ ban nhân dân quận - huyện.

 

Tiếp theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1680/UB-NC ngày 22 tháng 3 năm 2005, về chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh gas ở thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Th­ương mại tại Công văn số 5198/STM-TMDV ngày 28 tháng  11 năm 2005, về báo cáo tiến độ thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas;

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo tiếp như sau:

1- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân quận - huyện tiếp tục tạm ngưng, không giải quyết cấp mới giấy phép kinh doanh về mặt hàng gas trên địa bàn toàn thành phố cho đến khi có quy định mới về lĩnh vực này của cơ quan quản lý Nhà nước cấp có thẩm quyền.

2- Chấp thuận đề nghị của Sở Thương mại: Gia hạn thời gian báo cáo đề án quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2005 đến 2010 và định hướng những năm tiếp theo, trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt cuối tháng 12 năm 2005 (thay vì trong quý III năm 2005) để làm cơ sở cấp phép đăng ký kinh doanh gas và quản lý Nhà nước trên địa bàn.

3- Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thương mại và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy chế sang chiết nạp gas trên địa bàn thành phố, trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 02 năm 2005, giao Sở Tư pháp thẩm định trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành sớm trước ngày 28 tháng 02 năm 2006; trong khi chờ Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế sang chiết nạp gas thực hiện thống nhất trên cả nước.

4- Yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố, các cơ quan chủ quản của ngành gas, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, các cơ quan Báo - Đài, các tổ chức đoàn thể, đại diện người tiêu dùng và người tiêu dùng, tuỳ theo vị trí, vai trò của mình tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, góp phần quản lý chặt mặt hàng gas, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa tốt cháy nổ do gas gây ra.

5- Các nội dung còn lại trong Công văn 1680/UB-NC ngày 22 tháng 3 năm 2005 đã nêu trên vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định.

Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp các sở - ngành, các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết một năm thực hiện chuyên đề này và báo cáo, tham mưu Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét có chỉ đạo tiếp vào cuối tháng 01 năm 2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27/12/2005 về việc quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.570

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!