Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8487/VPCP-QHQT năm 2014 về kết quả Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IX do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8487/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8487/VPCP-QHQT
V/v kết quả Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IX

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 170/BC-BCT ngày 06 tháng 10 năm 2014 báo cáo kết quả Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IX, tổ chức tại Điện Biên ngày 26 tháng 9 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trao đổi với phía Lào nghiên cứu, xây dựng Hiệp định Thương mại hàng hóa và dịch vụ qua biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào trong năm 2015, bảo đảm phù hợp với Hiệp định Thương mại song phương mới.

b) Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:

- Tổ chức thực hiện “Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020” trên cơ sở lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 6076/QĐ-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương.

- Thỏa thuận về Quy chế quản lý chợ biên giới chung Việt Nam - Lào để áp dụng thí điểm đối với một số chợ trên tuyến biên giới và Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn 2025; trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để thu xếp nguồn vốn cho các nhiệm vụ này.

- Tổ chức kiểm tra có hiệu quả việc thực hiện quản lý chợ biên giới, Thỏa thuận ưu đãi giảm thuế suất, thuế nhập khẩu và việc thực hiện Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 về tạo điều kiện thuận lợi cho người, hàng hóa phương tiện qua lại hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện công tác quản lý nhà nước ngăn chặn việc buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giữa hai nước.

c) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 7549/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Dự án “Nâng cấp chợ biên giới Đin Đăm” tại bản Đin Đăm, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào; thực hiện việc quyết toán kinh phí đã được cấp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào trong đó ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới.

3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5803/VPCP-NC ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc lập Đề án quy hoạch và phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 2623/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về mô hình một cửa một điểm dừng tại cửa khẩu Lao Bảo - Đen-xa-vẳn, đảm bảo thời gian Lễ Khai trương chính thức áp dụng kiểm tra “một cửa một điểm dừng” được tổ chức ngày 07 tháng 01 năm 2015.

4. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục trao đổi, thống nhất với phía Lào tạo điều kiện cho xe ô tô vận tải hành khách được phép đi xe không sang Lào để đón khách.

5. Bộ Tài chính tiếp tục thống nhất với phía Lào về mức thu phí bến bãi, phương tiện vận chuyển qua cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam - Lào.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Việt Nam và Lào ký tháng 7 năm 2014, trong đó lưu ý vấn đề nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn nâng tỷ lệ lao động Việt Nam làm việc tại các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục trao đổi, thống nhất với phía Lào thực hiện chuyển đổi đồng VND sang đồng LAK nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam chuyển vốn đầu tư sang Lào bằng đồng VND và nghiên cứu thành lập các chi nhánh ngân hàng tại khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nhằm hỗ trợ việc thanh toán việc mua bán, trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp, cư dân hai nước cũng như ban hành cơ chế, chính sách quy định việc mang tiền mặt qua biên giới sau khi bán các sản phẩm, hàng hóa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, KTN, NC;
- Lưu: VT, QHQT (3). HQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8487/VPCP-QHQT năm 2014 về kết quả Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IX do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184