Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8408/BCT-XNK về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Xây dựng Thăng Long do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8408/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8408/BCT-XNK
V/v thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty CP Thiết bị & Công nghệ Xây dựng Thăng Long

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Thiết bị & Công nghệ Xây dựng Thăng Long.
(Địa chỉ: Phòng 712, Tòa nhà The Garden Building, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội)

 

Bộ Công Thương nhận được công văn số 01-2012 BCT/CV ngày 10 tháng 8 năm 2012 của quý Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng của Công ty với đối tác Hàn Quốc theo đúng quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 (Điều 28) thì xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặt biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài chỉ quy định về xuất khẩu tại chỗ và điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu trong gia công hàng hóa.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan và tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có quy định cụ thể về các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Do vậy, trong trường hợp này, đề nghị quý Công ty liên hệ với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương thông báo để quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- TT. Nguyễn Thành Biên (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, XNK(2) longtx

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8408/BCT-XNK về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Xây dựng Thăng Long do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.831
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41