Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 835/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 835/TCT-TTR
V/v: Xử lý lãi vay sử dụng không đúng hợp đồng vay

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 1160/CT-TTr ngày 07/12/2005 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh đề nghị Tổng cục Thuế cho ý kiến chỉ đạo về việc xử lý khoản lãi vay theo hợp đồng để mua nguyên liệu củ mì thuộc hoạt động sản xuất chế biến hàng nông sản thuộc diện được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng sử dụng cho hoạt động thương nghiệp không thuộc đối tượng miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, hợp đồng vay vốn quy định sử dụng vốn vay vào hoạt động kinh doanh nào thì lãi phải trả phải hạch toán vào giá thành hoạt động đó. Theo nội dung công văn trên, Công ty TNHH Tân Hoàng Minh có ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng đầu tư phát triển Tây Ninh và Quỹ hỗ trợ phát triển Tây Ninh với mục đích vay là mua nguyên liệu củ mì để sản xuất tinh bột xuất khẩu. Do đó, lãi phải trả của các hợp đồng vay vốn này phải tính vào chi phí hợp lý của hoạt động sản xuất chế biến bột mì khi tính thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất chế biến bột mì.

Nếu thực tế Công ty TNHH Tân Hoàng Minh không có nguồn vốn khác để sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương nghiệp nên đã sử dụng một phần vốn vay từ 02 hợp đồng vay vốn trên vào hoạt động kinh doanh thương nghiệp và doanh nghiệp có văn bản giải trình rõ lý do của việc sử dụng vốn sai mục đích, thời gian thực tế đã sử dụng, các căn cứ chứng minh tại thời điểm sử dụng khoản vốn vay này doanh nghiệp không còn nguồn vốn khác để sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương nghiệp. Cơ quan thuế kiểm tra thấy việc giải trình, chứng minh của doanh nghiệp là chính xác thì chấp nhận cho Công ty được tính toán lãi vay của phần vốn vay thực tế đã sử dụng đó vào chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh thương nghiệp khi tính thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh thương nghiệp với điều kiện ngay khi doanh nghiệp có các nguồn vốn khác, doanh nghiệp phải chuyển trả vốn và tính lãi vay cho hoạt động ưu đãi theo đúng mục đích vay của hợp đồng tín dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 835/TCT-TTr ngày 09/03/2006 của Tổng Cục Thuế về việc xử lý khoản lãi vay theo hợp đồng để mua nguyên liệu củ mì thuộc hoạt động sản xuất chế biến hàng nông sản thuộc diện được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.038

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!