Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8208/BGTVT-TTCNTT năm 2013 cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 8208/BGTVT-TTCNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8208/BGTVT-TTCNTT
V/v Cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
- Các Tổng công ty trực thuộc Bộ
- Trung tâm Công nghệ thông tin

 

Ngày 13/6/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, trong đó quy định trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin về đấu thầu, mua sắm công; Để thực hiện quy định nêu trên, Bộ yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị có dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, đồng thời với việc gửi thông tin đấu thầu để đăng tải trên báo Đấu thầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo Đấu thầu, gửi thông tin đấu thầu về Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin theo địa chỉ thư điện tử: thongtindauthau@mt.gov.vn) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận và đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin về đấu thầu của các cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của Bộ;

- Hàng quý tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình đăng tải thông tin về đấu thầu trên Trang thông tin điện tử của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8208/BGTVT-TTCNTT năm 2013 cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171