Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 812/GSQL-TH năm 2013 về quy định dán nhãn năng lượng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 812/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/GSQL-TH
V/v quy định dán nhãn năng lượng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử Mát Su.
(Đ/c: 29 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 15/CVMS ngày 6/8/2013 của Công ty TNHH Điện tử Mát Su về việc quy định dán nhãn năng lượng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 và Khoản 1 Điều 1 Quyết định 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì máy điều hòa nhiệt độ thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

2. Về chứng từ phải nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 và công văn số 564/TCNL-KHCN ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cụ thể về việc nộp cho cơ quan Hải quan bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng, tại Điểm 1 của công văn 4142/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2013. Do đó, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp không nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ trên là không đúng với quy định và không đủ điều kiện để nhập khẩu.

3. Về việc thủ tục hành chính phức tạp và chi phí lớn liên quan đến kiểm định, thử nghiệm hiệu suất năng lượng máy điều hòa nhiệt độ, đề nghị Công ty phản ánh với Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) để được xem xét, giải quyết./.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Năng lượng (để phối hợp)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 812/GSQL-TH năm 2013 về quy định dán nhãn năng lượng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246