Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 809/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công xuất khẩu có mua nguyên vật liệu trong nước

Số hiệu: 809/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 809/TCT-DNK
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động gia công xuất khẩu có mua nguyên vật liệu trong nước

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 866 CT/HTr ngày 24/1/2006 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ trong trường hợp gia công xuất khẩu có mua nguyên vật liệu trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu: Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và cơ sở xuất khẩu được khấu trừ (hoặc hoàn) thuế GTGT đầu vào của các chi phí dùng vào việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo đủ 4 điều kiện (có Hợp đồng ngoại, Tờ khai hải quan, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Hóa đơn GTGT).

Theo trình bày trong công văn của Cục thuế và công văn của Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ thì Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ ký hợp đồng gia công hàng hóa với phía nước ngoài có phát sinh phần nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sử dụng cho hàng gia công, vì hợp đồng gia công này chưa thực hiện nên Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Nếu phía nước ngoài và Chi nhành Công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ có thỏa thuận bằng văn bản về việc Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ mua 1 phần nguyên vật liệu tại Việt Nam để sử dụng gia công hàng hóa cho nước ngoài và hai bên có điều chỉnh lại hợp đồng gia công quy định rõ giá gia công do phía nước ngoài thanh toán cho Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam là giá bao gồm cả chi phí NVL mua tại Việt Nam và chi phí gia công; cơ sở nhận gia công kê khai toàn bộ số tiền được phía nước ngoài thanh toán vào doanh thu tính thuế đối với hoạt động gia công xuất khẩu thì Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ được tính vào chi phí gia công và khấu trừ.

- Trường hợp phía nước ngoài trực tiếp thanh toán chi phí NVL với người bán tại Việt Nam và hai bên (phía nước ngoài và Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ) không điều chỉnh lại hợp đồng gia công theo hướng dẫn trên thì Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển không được tính vào chi phí gia công và khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với nguyên vật liệu mua hộ phía nước ngoài, thuế GTGT đầu vào của NVL mua hộ phía nước ngoài do phía nước ngoài trả.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế hoặc Chi nhánh Công ty có công văn báo cáo để Tổng cục Thuế xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 809/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công xuất khẩu có mua nguyên vật liệu trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.038
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200