Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 800/VPCP-KGVX sơ kết thực hiện Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 800/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ     
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 800/VPCP-KGVX
V/v sơ kết thực hiện Đề án TBT 

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét Báo cáo sơ kết Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (TBT) và hoạt động Ban liên ngành TBT năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 3280/BC-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2009), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các nội dung và kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ trong Báo cáo nêu trên;

2. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện Đề án TBT theo đúng cam kết TBT của Việt Nam, chú trọng các biện pháp góp phần hạn chế nhập siêu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết Đề án TBT giai đoạn 2006 – 2010 trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Đề án giai đoạn 2010 – 2015 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, KTN, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 800/VPCP-KGVX sơ kết thực hiện Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.472
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231