Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 799/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nhập vào khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 799/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 799/TCHQ-GSQL
v/v: kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng nhập vào khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 166/HQTN-NV ngày 14/02/2008 của Cục Hải quan Tây Ninh về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu kinh tế cửa khầu nếu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì phải kiểm tra về chất lượng.

Tại điểm 7,mục I, Thông tư Liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 không nêu đối tượng hàng hóa nhập khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu được miễn kiểm tra chất lượng.

2. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu nếu thuộc Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 05/3/2007 của Bộ Y tế thì phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại Điều 7 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ và khoản 4, Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế không quy định đối tượng hàng hóa nhập khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu được miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Hàng hóa đã được kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nêu tại mục 1 và 2 trên đây, nếu đưa từ khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa thì không tiếp tục phải kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kỹ văn bản pháp luật để thực hiện, không gửi văn bản về Tổng cục để hỏi những vấn đề đã được quy định rõ ràng; đồng thời phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp biết, thực hiện, khi doanh nghiệp không nhất trí thì hướng dẫn liên hệ bộ quản lý chuyên ngành để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 799/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nhập vào khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255