Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 781/QLCL-CL1 về xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào New Zealand do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 781/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 781/QLCL-CL1
V/v Xuất khẩu NT2MV vào New Zealand

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) vào New Zealand, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) thông báo như sau:

Theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền New Zealand:

- NT2MV xuất khẩu vào New Zealand phải được giám sát an toàn vệ sinh trong thu hoạch, vận chuyển; sản phẩm NT2MV phải qua xử lý nhiệt hoặc được làm sạch tại các cơ sở được EU công nhận.

- Mỗi lô hàng NT2MV xuất khẩu vào New Zealand phải được kiểm tra, chứng nhận chất lượng và cấp chứng thư theo mẫu NAFIQAD đề xuất, Cơ quan An toàn Thực phẩm New Zealand (NZFSA) chấp nhận.

Thực hiện các yêu cầu nêu trên, NAFIQAD đã cung cấp thông tin và được NZFSA đánh giá hệ thống và chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch NT2MV đang thực hiện tại Việt Nam đáp ứng các quy định của New Zealand. Tiếp theo, Cục đã dự thảo mẫu chứng thư NAFIQAD cấp cho các lô hàng NT2MV xuất khẩu vào thị trường New Zealand (Phụ lục kèm theo) và sẽ thông báo tới các đơn vị ngay sau khi NZFSA có ý kiến chấp thuận mẫu chứng thư nêu trên. Trong thời gian chờ ý kiến chính thức của NZFSA, việc xuất khẩu sản phẩm NT2MV vào New Zealand vẫn được tiến hành bình thường như hiện nay.

Yêu cầu các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng phổ biến tới các doanh nghiệp chế biến NT2MV thuộc địa bàn quản lý để nắm được thông tin và chuẩn bị.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Phòng KH-TH (phối hợp);
- VASEP;
- Lưu VT, CL1.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC 1

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT – SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT – BRANCH..

Address: …………………………....................……………..

Tel:………………. Fax:…………….. E-mail:……………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

HEALTH CERTIFICATE

FOR IMPORTS OF BIVALVE MOLLUSCAN SHELLFISH (OTHER THAN LIVE)

AND PRODUCTS CONTAINING BIVALVE MOLLUSCAN SHELLFISH INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION

Country: VIETNAM

Certificate to NEW ZEALAND

 

Part I: Details of dispatched consignment

I.1. Consignor/Exporter (Name, Address, Postal code, Tel No.): 

 

I.2. Certificate reference number:

I.3. Consignor/Importer (Name, Address, Postal code, Tel No.): 

 

 

I.4. Central Competent Authority

NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT (NAFIQAD)

I.5. Local Competent Authority

NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT-BRANCH … (NAFIQAD-BRANCH…)

I.6. Country of origin

VIETNAM

ISO code

VN

I.7. Country of destination

NEW ZEALAND

ISO code

NZ

Transport details

I.8. Place of loading:

I.9. Date of departure:

 

I.10. Means of transport

Aeroplane □    Ship □     Railway wagon □

Road vehicle □     Other □

Identification:

Documentary references:

I.11. Port of discharge:

 

I.12. Voyage (Number/Craft/Flight): 

 

I.13. Identification of container(s)/Seal number(s):

 

Commodity details  tream

I.14. Item description/Identification of the commodity:

Species/Scientific name

Nature of commodity

Treament type

 

 

 

I.15. Conditions of transport (temperature):

Ambient □   Chilled □  Frozen □

I.16. Commodity code (HS code):

I.17. Type of packaging:

I.18. Intended use:

Human consumption □

I.19. Total number of packages:

I.20. Total quantity (net weight in kg): 

Production details

I.21. Producer/Manufacture (name, address): 

I.22. Approval number(s) Processing establishment:

I.23. Approval number(s) Growing/production area:

 

Part II. Sanitation in formation /Health attestation

The Bivalve Molluscan Shellfish, or product containing Bivalve Molluscan Shellfish:

a) Was grown, harvested and processed in Viet Nam;

b) Complies with the hygiene and sanitary laws of Viet Nam and is fit for human consumption

c) Was derived from establishments listed to the European Union;

d) At the time of production and export meets the hygiene and sanitary standards for export to the European Union. These have been recognized as equivalent to New Zealand public health hygiene and sanitary standards. Specifically relevant are provision of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and:

- The Bivalve Molluscan Shellfish were harvested from production areas classified in accordance with requirements of Regulation (EC) No 853/2004 and were open at the time of harvest;

- Come from (an) establishment(s) implementing a programme based on HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004

- Have been handled and where appropriate prepared, processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Section VIII, Chapters III to IV of Annex III to IV of Regulation (EC) No 863/2004.

- Satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004

- Have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004, and

- Have satisfactorily undergone the official controls laid down in Annex III to Regulation (EC) No 854/2004.

Special Condition:

c) The Bivalve Molluscan Shellfish have been heat treated or undergone depuration/purification in accordance with Regulation (EC) No 835/2004 for the relevant classified production areas.

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004, and certify that the bivalve molluses described above were produced in accordance with those requirements.

 

Done at:…………………………

On: ………………………………

Official inspector
Name (in capitals)/qualification and title
Signature 

 

Seal:

(Note: The signature and official seal must be in a colour different to that of the printing)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 781/QLCL-CL1 về xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào New Zealand do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.432
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116