Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7711/VPCP-QHQT về ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 2 của Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN – Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7711/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7711/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 2 của Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN – Trung Quốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 10600/TTr-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2010 về việc ký Nghị định thư thực hiện trọn Gói cam kết thứ 2 của Hiệp định về Thương mại Dịch vụ thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế Toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 2 trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN – Trung Quốc và Danh mục các cam kết kèm theo công văn nêu trên của Bộ Công thương.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư này bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Việt Nam, tháng 10 năm 2010.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7711/VPCP-QHQT về ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 2 của Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN – Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


957
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19