Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7612/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7612/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7612/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai - Kon Tum

 

Ngày 17/11/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 34/2009/TT-BCT hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Lào (Tổng cục đã sao gửi Hải quan các địa phương). Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ Lào khi thực hiện Thông tư số 34/2009 TT-BCT ngày 17/11/2009 của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 34/2009/TT-BCT):

a. Đối với lá và cọng thuốc lá:

Những doanh nghiệp có Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Bộ Công Thương cấp, hàng hoá nhập khẩu có tên hàng, mã số hàng hoá nêu tại mục II, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT, có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định thì khi làm thủ tục nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá thực hiện trừ lùi theo đúng quy định đối với Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Bộ Công Thương cấp.

b. Đối với thóc và gạo các loại:

Khi làm thủ tục nhập khẩu thóc và gạo các loại có tên hàng, mã số hàng hoá nêu tại mục I, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009 TT-BCT, Chi cục Hải quan cửa khẩu không yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy phép hạn ngạch thuế quan, nhưng phải có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định thì mới được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

c. Hàng hoá nêu tại điểm a, điểm b trên đây phải làm thủ tục nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan quản lý các cửa khẩu có tên trong Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT.

2. Chế độ báo cáo số liệu nhập khẩu: Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu của từng tờ khai (hoặc từng lần nhập khẩu, đối với tờ khai đăng ký 01 lần) hàng hoá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Thông tư số 34/2009/TT-BCT, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu fax báo cáo ngay trong ngày về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý: 04.38725909); trường hợp fax đến số máy 04 38725909 không thực hiện được thì ghi vào bản báo cáo "Đề nghị chuyển ngay cho Vụ GSQL" và fax đến số máy 04 38725905 của bộ phận Văn thư Tổng cục. Nội dung báo cáo ghi rõ: số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên và lượng hàng nhập khẩu; trị giá hàng nhập khẩu; tên doanh nghiệp nhập khẩu.

Cục Hải quan các tỉnh nêu trên chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý các cửa khẩu có tên trong Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo này.

Chi cục Hải quan cửa khẩu nào báo cáo không kịp thời trong ngày, báo cáo số liệu không chính xác dẫn đến việc các doanh nghiệp nhập vượt tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT thì người báo cáo, Chi cục trưởng và Cục trưởng Cục Hải quan phải chịu trách nhiệm.

3. Trừ lùi tự động hạn ngạch thuế quan theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 34/2009/TT-BCT:

Do hiện nay chưa trừ lùi được bằng công nghệ thông tin; vì vậy, trước mắt vẫn phải trừ lùi bằng phương pháp thủ công như sau:

Căn cứ tổng lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng tại Thông tư số 34/2009/TT-BCT và số liệu nhập khẩu của từng mặt hàng theo từng tờ khai (hoặc từng lần nhập khẩu, đối với tờ khai đăng ký 01 lần) do các Chi cục Hải quan cửa khẩu báo cáo, Vụ Giám sát quản lý thực hiện trừ lùi hạn ngạch thuế quan.

Việc trừ lùi thực hiện theo nguyên tắc: căn cứ thời gian fax thể hiện trên báo cáo của các Chi cục Hải quan cửa khẩu gỉn Vụ Giám sát quản lý; tờ khai nào thuộc báo cáo có thời gian fax trước thì trừ lùi trước. Nếu trong một báo cáo có nhiều tờ khai thì tờ khai nào có số đăng ký trước thì trừ lùi trước. Việc trừ lùi được thực hiện ngay khi nhận được báo cáo.

Khi tổng lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BCT đã thực hiện được 70% (đối với mặt hàng lá và cọng thuốc lá) hoặc 85% (đối với mặt hàng thóc và gạo các loại) thì Vụ Giám sát quản lý sẽ thông báo cho các Cục Hải quan để thông báo cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu biết.

4. Để đảm bảo không nhập khẩu vượt hạn ngạch, việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng lá và cọng thuốc lá đã thực hiện được 70% tổng lượng hạn ngạch, đối với mặt hàng thóc và gạo các loại khi đã thực hiện được 85% tổng lượng hạn ngạch thực hiện như sau:

Sau khi đăng ký tờ khai hải quan xong, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu phải fax báo cáo ngay cho Vụ Giám sát quản lý về số tờ khai, tên hàng, lượng hàng nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu và chưa được thông quan hàng hoá cho đến khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý.

Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, Vụ Giám sát quản lý tiến hành kiểm tra lượng hạn ngạch còn lại và thông báo bằng fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết còn hay hết hạn ngạch.

Khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý "còn hạn ngạch thuế quan và lô hàng vẫn nằm trong hạn ngạch" thì Chi cục Hải quan cửa khẩu làm tiếp thủ tục hải quan cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu, nếu lô hàng có sự sai khác về tên hàng lượng hàng nhập khẩu so với khi đăng ký tờ khai thì Chi cục Hải quan cửa khẩu fax báo cáo Vụ Giám sát quản lý theo hướng dẫn tại điểm 2 trên đây, để Vụ Giám sát quản lý điều chỉnh lại số liệu trừ lùi hạn ngạch.

Khi nhận được thông báo của Vụ Giám quản lý "hạn ngạch thuế quan đã được nhập khẩu hết" thì Chi cục Hải quan cửa khẩu không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây và các lô hàng tiếp theo./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7612/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17