Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 75/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng giấy cuốn đầu lọc thuốc lá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 75/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 75/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai

Trả lời công văn số 413/HQLC-CV ngày 30/12/2004 của Cục Hải quan Lào Cai về việc áp mã đối với mặt hàng Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá do Công ty Hoa Vinh nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu, Phiếu kết quả thử nghiệm số 142PTN ngày 8/11/2004 của Viện giấy và Xenlulô, Thông báo số 5404/TCHQ/PTPL/MB ngày 10/11/2004 của Trung tâm PTPL Miền Bắc; tham khảo chú giải chi tiết nhóm 4813, nhóm 4823 phiên bản 2002 của Tổ chức thương mại thế giới thì mặt hàng Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá (tên tiếng Anh là “plug wrap paper”) dạng cuộn, khổ rộng 27 mm thuộc nhóm 4813, mã số 4813.2000.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/c)
- Trung tâm PTPL Miền Bắc
- Lưu VT - GQ (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 75/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng giấy cuốn đầu lọc thuốc lá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196